Oferta dla nauczycieli

Biblioteka Pedagogiczna wspiera nauczycieli wszystkich typów szkół i przedszkoli, a także pracowników oświaty i placówek oświatowych. Biblioteka oferuje nauczycielom fachową pomoc w zakresie:

  • Wyboru literatury na dany temat,
  • Sporządzania i wydruku zestawień bibliograficznych przydatnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych,
  • Instruktażu metodycznego dla nauczycieli-bibliotekarzy wszystkich rodzajów szkół,
  • Organizacji i prowadzenia lekcji bibliotecznych dla uczniów wszystkich typów szkół,
  • Prowadzenia zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym etc.

W dziale tym zamieszczać będziemy materiały przydatne w codziennej pracy nauczyciela. Zapraszamy do korzystania!

Materiały dla nauczycieli:
  1. Nowości z matematyki dla nauczycieli przedszkola
  2. Propozycje literatury dla nauczycieli edukacji przedszkolnej
  3. Propozycje literatury dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
  4. 11 Listopada – Święto Odzyskania Niepodległości – materiały repertuarowe