Dzień Ziemi 22 kwietnia

Obchody Dnia Ziemi zostały zainicjowane w 1970 r. przez amerykańskich ekologów. Przejęci postępującą degradacją środowiska naturalnego zaczęli oni domagać się większej troski o kondycję planety i jej bogactwo przyrodnicze.

Od ponad pół wieku kwietniowe obchody są okazją do zwrócenia uwagi na problemy związane z ochroną  środowiska, a w ostatnich latach także ze zmianami klimatycznymi. Obecnie Dzień Ziemi obchodzony jest w ponad 190 krajach.

Działania związane z  Dniem  Ziemi pomagają budować  świadomość  społeczną  w zakresie ekologii środowiska i mobilizować do podejmowaniu konkretnych działań.

Ziemia to nasze miejsce do życia, jedyne  jakie mamy. Dlatego musimy zadbać o to, by była domem także dla przyszłych pokoleń.

Dla naszych czytelników, tych małych i tych starszych, mamy propozycje ciekawych książek o tematyce przyrodniczej i ekologicznej.