Zmiany w kanonie lektur!

16 sierpnia Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało, że w piątek 13 sierpnia minister Przemysław Czarnek podpisał nowelizacje rozporządzeń określających m.in. wykaz lektur z języka polskiego na wszystkich etapach kształcenia. Zmiana ta będzie obowiązywać od 1 września 2021.

Nowy wykaz lektur zawiera m.in. dzieła Jana Pawła II, Stefana Wyszyńskiego oraz Zofii Kossak-Szczuckiej, polskiej powieściopisarki i współzałożycielki dwóch tajnych organizacji w okupowanej Polsce.

”Zmiany dotyczą głównie lektur uzupełniających (w przypadku klas I-III szkoły podstawowej – propozycji lektur do wspólnego i indywidualnego czytania) i polegają na zaproponowaniu takich pozycji książkowych, które warto omawiać z uczniami ze względu na ich walory edukacyjne i wychowawcze (czytelny system wartości), elementy konstrukcyjne utworu (konstrukcja świata przedstawionego, wyraziście zarysowana akcja) oraz warstwę językową utworu (polszczyzna staranna, pozbawiona wulgaryzmów i kolokwializmów, nadmiernych ozdobników)” – napisano na stronie resortu edukacji i nauki.

Zmiany w kanonie lektur